اعضا ,موسس ,جلسه ,هیئت موسس ,جلسه پنجم ,گزارش جلسه

گزارش جلسه پنجم هیئت موسس-94/12/15

جلسه با حضور پنج تن از اعضا هیئت موسس شروع و ضمن دعای خیر جهت بهبود پدر گرامی آقای معززی موضوعات ساماندهی پرداخت ها و ادامه مراحل ثبت تعاونی به شرح ذیل در دستور کار قرار گرفت.

1-موضع پرداخت ها و چگونگی تعهدات اعضا با تکمیل بانک اطلاعاتی اعضا در حال انجام است.

2- مقرر شد فردا آقایان عباسی، جهانپور و نور سرشت جهت انعقاد قرارداد با وکیل منتخب وارد شور شده و قرارداد را قطعی نمایند.

3- همچنین مقرر شد در خصوص دفتر کار ضمن بازدید مجدد و بررسی شرایط مالی با مالک مذاکره گردد

منبع اصلی مطلب : وبلاگ کار آفرینی
برچسب ها : اعضا ,موسس ,جلسه ,هیئت موسس ,جلسه پنجم ,گزارش جلسه
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : گزارش جلسه پنجم هيئت موسس مورخ 94/12/15